wybierz miasto:
nazwisko*:
e-mail*:
tekst*:
  
* - pola wymagane
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

tel. sekretariat +15 643-35-65
fax +15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl
 
region
Stalowa Wola
Wiosną 1937 roku jeszcze szumiała w tym miejscu Puszcza Sandomierska, jeden z najstarszych i najpiękniejszych zwartych obszarów leśnych Europy. W obliczu zagrożeń z Zachodu i Wschodu młode, mające dopiero niespełna 20 lat, państwo polskie rozpoczęło tutaj budowę swej obronnej tarczy. W tym dniu pod toporami drwali padły pierwsze sosny. Rozpoczęła się budowa Zakładów Południowych i towarzyszącego im miasta. W kilkanaście miesięcy później wytopiono tutaj pierwszą stal. Za następnych kilka miesięcy, w czerwcu 1939 r., wysłano stąd do jednostek wojskowych pierwsze, wyprodukowane z tej stali, armaty.
 
Budowa Zakładów Południowych, którym po II wojnie nadano nazwę Huty Stalowa Wola oraz osiedla przyfabrycznego, od 1945 roku, miasta Stalowa Wola, odmieniła oblicze ziemi, której mieszkańcy do tej pory trudnili się uprawą roli, flisactwem, pracą w lasach. Powstało nowoczesne, przemysłowe miasto, które pomimo wojny oraz nie wolnego od błędów okresu powojennego zachowało swój dynamiczny, twórczy charakter. Stało się ono największym i najważniejszym w północnej części województwa podkarpackiego ośrodkiem miejskim, gospodarczym, intelektualnym i naukowym. stalowa wola
 
Tradycje, związane z przeszłością tego regionu, są jednak wciąż żywe w kultywowanych w Stalowej Woli tradycjach. Rzeką San flisacy, znani w kraju i za granicą, nadal spławiają do Bałtyku swe tratwy. Aktywnie działające zespoły folklorystyczne ze Stalowej Woli i Niska słyną w Europie i w Polsce ze swego zamiłowania do tradycji będąc ozdobą polskich, europejskich i światowych festiwali i konkursów. Należące do najlepszych w Polsce, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oprócz stałej ekspozycji ukazującej dzieje regionu nadsańskiego, bardzo często wystawia także eksponaty, świadczące o wspólnych kulturowych korzeniach ludów zamieszkujących obecnie obydwie strony granicy polsko-ukraińskiej. Od kilku lat Muzeum współpracuje w zakresie muzealnictwa, archeologii i historii z ośrodkiem we Lwowie.
 
Stalowa Wola jest miastem otwartym na gości z całego świata. Na terenie miasta działa od 1998 r. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, na terenie której obowiązują szczególne, korzystne dla inwestorów, warunki inwestowania. Obszar podstrefy położony jest w południowej części kompleksu przemysłowego Huty Stalowa Wola S.A. Posiada ona pełną infrastrukturę techniczną i obiekty w dobrym stanie technicznym, dzięki czemu daje szanse lokalizacji inwestycji z wielu dziedzin przemysłu i usług. Dotychczas zajęto około 50 proc. obszarów, jakie Stalowa Wola przeznaczyła na inwestycje w obszarze TSSE. W terenie całej TSSE zainwestowano dotąd ponad 5 miliardów zł czyli około 1,2 miliarda euro. stalowa wola
Stalowa Wola jest miastem dającym wiele możliwości rozwoju. Funkcjonują w nim cztery wyższe uczelnie: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, OLYMPUS Szkoła Wyższa oraz Politechnika Rzeszowska. Studiuje na nich ponad 5 tysięcy młodych mieszkańców regionu wśród ,których są także młodzi obywatele Ukrainy. Szkoła Wyższa OLYMPUS oraz WSE prowadzą ścisłą współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi Kijowa i Lwowa.
 
Stalowa Wola oferuje im nie tylko znakomicie przygotowane tereny inwestycyjne, ale także rekreacyjne. W okolicy miasta istnieje kilka rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, związanych z Parkiem Krajobrazowym Lasy Janowskie. Istnieją liczne obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, z kilkoma halami sportowymi, dwoma stadionami, dwoma polami ziemnych kortów tenisowych, zespołem basenów plenerowych i krytych, halą tenisową. Na terenie miasta funkcjonują dwa Automobilkluby, a także Aeroklub, umożliwiający uprawianie sportów lotniczych. Niedaleko miasta, w miejscowosciach Żabno i Obojnia umiejscowione są stadniny koni i kluby jeździeckie. stalowa wola
 
Stalowa Wola leży w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych, jakimi są drogi krajowe nr 77 i nr 19 (w niedalekiej przyszłości droga ekspresowa S19, powiązana z autostradą A4, łączącą Kijów z Berlinem). W pobliżu Miasta znajdują się lotnisko o nawierzchni trawiastej, dopuszczającej przyjmowanie samolotów sportowych. Planowane jest wybudowanie betonowego pasa, co umożliwi lądowanie samolotów transportowych o masie do 35 ton. Lotnisko także może przyjmować śmigłowe i turbośmigłowe samoloty dyspozycyjne. W odległości 60 km od Stalowej Woli znajduje się Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, który od listopada 2005 r. utrzymuje regularne, tanie połączenia lotnicze z Londynem i Frankfurtem (wkrótce także m.in. z Rzymem, Paryżem i innymi miastami Unii Europejskiej). Dzięki drugiemu pod względem długości w Polsce pasowi startowemu przyjmuje ono i odprawia loty samolotów do klasy Boeing-747 włącznie. Lotnisko to może także przyjmować loty cargo.
 
Stalowa Wola ma nie tylko przyjazną dla inwestorów specjalną strefę ekonomiczną. Gwarantuje ono inwestorom ulgi podatkowe aż do 2020 roku. Miasto także od lat tworzy lokalne udogodnienia inwestycyjne oraz dąży do udoskonalenie swej wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i optymalnego powiązania jej z siecią dróg krajowych. Ułatwi to dostęp do terenów inwestycyjnych TSSE oraz poprawi jakość życia mieszkańców miasta. Te inwestycje realizowane są częściowo z funduszy Unii Europejskiej. stalowa wola
 
Stalowa Wola otwarta na różne prądy i wpływy kulturowe, współpracuje z miastami, regionami, ośrodkami kulturowymi i naukowymi sąsiednich krajów. Zarówno miasto, jak i działające w nim uczelnie (takie jak np. Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Szkoła Bankowa przy CEiRB "Olympus") współpracują z ośrodkami akademickimi zarówno Zachodniej Europy, w tym m. in. Wielkiej Brytanii jak i Europy środkowo-wschodniej ze Słowacji oraz Ukrainy. Z miastami z tych krajów prowadzi wszechstronną współprace kulturalną. Jednym z jej efektów jest turystyczny Szlak Rodowy Gniazd Lubomirskich, prowadzący od Stalowej Woli do Starej Lubovnej i Podolonica na Słowacji. W 2005/2006 roku szlak ten, dzięki współpracy naukowców i muzealników polskich, słowackich i ukraińskich, rozciągnięty został także na terytorium Ukrainy obejmując oprócz Lwowa także m.in. Jaworiw ( Jaworów), Horodok ( Gródek ), Sambir ( Sambor ) . Powyższa inicjatywa przyczyni się zarówno do zbliżenia sąsiadujących z sobą narodów jak i wzajemnego poznania swoich kultur oraz mającej wiele wspólnych wątków historii..
 
Stalowa Wola jest miastem otwartym nie tylko dla inwestorów, pragnących skorzystać z preferencji stwarzanych przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.
Miasto oferuje także możliwość atrakcyjnego, spędzenia czasu wolnego wszystkim, którzy zechcą je odwiedzić. Do dyspozycji gości są 4 hotele z ponad 300 miejscami noclegowymi, kilkadziesiąt restauracji, kawiarenek i pubów. Mamy do zaoferowania możliwość skorzystania z oferty dwóch domów kultury, dwóch kin, licznych klubów, w tym także muzycznych, galerii sztuki.
stalowa wola
W sąsiedztwie znajdują zabytkowe, unikalne w europejskiej skali, obiekty średniowiecznego Sandomierza, renesansowego Baranowa Sandomierskiego i barokowego Łańcuta.
 
Jesteśmy miastem otwartym, świadomym wspólnych korzyści jakie niesie współpraca między przygranicznymi regionami z Polski, Ukrainy i Słowacji.
Zapraszamy ! Tutaj spotkasz ludzi otwartych i życzliwych!