wybierz miasto:
nazwisko*:
e-mail*:
tekst*:
  
* - pola wymagane
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

tel. sekretariat +15 643-35-65
fax +15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl
 
wazne informacje

Pobierz spis podmiotów gospodarczych z terenu Stalowej Woli:

-plik w formacie .xls rozmiar 8 MB

-plik w formacie .rar rozmiar 970 KB

-opis klasyfikacji PKD

Instytucje

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 9; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 09 50, 842 09 61,
fax.: 842 85 99
e-mail: mdk_stalowa@pro.onet.pl
www.mdk.stalowa-wola.pl

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1; 37-464 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 85 56,
fax.: 844 85 57
e-mail: muzeum@um.stalwol.pl
www.muzeum.stalowawola.pl

 

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej
ul. Komunalna 3; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 39 19, 844 85 81,
fax.: 844 85 82
e-mail: zmks@stalowawola.pl
www.zmks.stalowawola.pl

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o
ul. Handlowa 11; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 33 41, 844 02 74, 844 02 77
fax.: 842 75 01
e-mail: pecstw@stalowawola.pl
www.pec-stalowawola.rze.pl

 

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.
ul. Komunalna 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 34 11,
fax.: 842 19 50
e-mail: mzk@um.stalowawola.pl
www.mzk.stalowa-wola.pl

 

Zakład Administracji Budynków
ul. Wyszyńskiego 7a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 05 43, administracja: 842 72 04,
fax.: 842 33 30
e-mail: zab.stalowawola@interia.pl
www.zab.stalowawola.pl

 

Urząd Miasta
ul. Wolności 7; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 ( 015 ) 643 35 65,
fax.: 643 34 12
e-mail: um@stalowawola.pl
www.stalowawola.pl
Biuro Rady Miejskiej
ul. Wolności 7; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 643 34 66,
fax.: 643 34 65
e-mail: radamiejska@stalowawola.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. ks. Skoczyńskiego 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 643 34 72, 643 34 02,
fax.: 643 34 71
e-mail: jkrzykwa@stalowawola.pl

 

Starostwo Powiatowe
ul. Podleśna 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 643 37 09,
fax.: 643 36 02
e-mail: powiat@stalowowolski.pl
www.stalowowolski.pl

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Podleśna 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 643 36 69-71,
fax.: 643 37 06
e-mail: pedlowski@pinbsw.pl
www.pinbsw.pl

 

Urząd Skarbowy
ul. Metalowców 6; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 877 71 00, 877 71 01,
fax.: 877 71 13 lub 877 71 50
e-mail: us18@pk.mofnet.gov.pl
www.bip.is.rzeszow.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Dmowskiego 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 643 37 80,
fax.: 643 37 87
e-mail: pup@pupstalowawola.pl
www.pupstalowawola.pl

 

Sąd Rejonowy
ul. Rozwadowska 12; 37-464 Stalowa Wola

tel.: +48 (015) 844 46 82-83,
fax.: 842 29 92 ul.Energetyków 11 A; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 58 93, 877 40 00;
fax.: 877 40 24
e-mail: administracja@stalowawola.sr.gov.pl
www.stalowawola.pl

 

Prokuratura Rejonowa
ul. Wolności 9; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 842 69 31,
fax.: 842 63 61, 844 50 86

 

Komenda Powiatowa Policj
ul. Popiełuszki 24; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 877 33 99
e-mail: poczta@podkarpacka.policja.gov.pl
www.podkarpacka.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych
ul. Jana Pawła II 27; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 65 11,
fax.: 842 65 11
e-mail: kpstwola@podkarpacie.straz.pl
www.kppspstwola.kppsp.pl

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6; 37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 (015) 844 46 31, fax.: 844 46 31
e-mail: zdpstalowa@neostrada.pl

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Podleśna 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 643 36 24
e-mail: podigk_sw@pro.onet.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat w Stalowej Woli
ul. Popiełuszki 8; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 38 00,
fax.: 844 80 56

 

Urząd Pocztowy Stalowa Wola 1
ul. Popiełuszki 18; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 28 09,
fax.: 843 28 86

Posterunek Celny ul. Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 48 (015) 842 29 78,

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Stalowej Woli
ul. Niezłomnych 66; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 53 42, fax.: 842 11 81
e-mail: psse.stalowawola@pis.gov.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 843 32 05,
fax.: 842 06 72
e-mail: sekretariat@dyr.szpital-stw.regiony.pl
www.szpital-stw.com

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 813 44 65, 842 10 17,
fax.: 842 10 17, e-mail: sekretariat@dyr.szpital-stw.regiony.pl
www.e-spzoz.eu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dmowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 50 97, fax.: 844 79 97
e-mail: mstalwol@rzeszów.uw.gov.pl
www.mops-stalowawola.pl

 

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
ul. Dmowskiego 2a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 20 04,
fax.: 844 20 39
e-mail: dpsstwola@poczta.onet.pl
www.dps.stalowawola.pl

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Dąbrowskiego 5; 37-464 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 86 20,
fax.: 844 86 18
e-mail: zpostalowa@poczta.fm

 

Dom Dziecka w Stalowej Woli
ul. Podleśna 6; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 02 01,
fax.: 842 02 01
e-mail: dom82@go2.pl

 

Polski Czerwony Krzyż
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 30 61

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 12 04,
fax.: 842 12 04

 

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
ul. Popiełuszki 4; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 19 48,
fax.: 844 19 48
e-mail: ania_z_79@interia.pl

 

Dom Dziecka Ochronka im.Św.Brata Alberta
ul. Wałowa 46; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 17 25

 

Schronisko Imienia Św. Brata Alberta Dla Mężczyzn
ul. Jaśminowa 2; 37-464 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 17 25

 

 

Banki i biura rachunkowe

Bank Polska Kasa Opieki S.A. oddział I w Stalowej Woli
ul. Wolności 17; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 03 00
fax.: 842 06 01
www.pekao.com.pl

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. oddział II w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 13; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 07 51,52,53, 844 79 52

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
ul. Poniatowskiego 21 L; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 18 80,
www.bgz.pl

 

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 56 c
tel.: +48 (015) 842 10 27,
fax.: 842 40 78
e-mail: bank@bf.stalowa-wola.pl
ul. Wolności 7
tel.: +48 (015) 842 19 56
www.bs.stalowa-wola.pl

 

Biura doradcze, kancelarie, fundacje

Biuro Porad Ekonomiczno-Finansowych

ul. Okulickiego 83; tel. 842-54-23

 

Bank Polskiej Spółdzielczości
ul. Jana Pawła II 18b; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 40 42,
fax.: 844 40 43

 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
ul. Wolności 17; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 22 46,
fax.: 842 62 75

 

Kredyt Bank S.A. o /Tarnobrzeg Filia nr 1 w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 18e; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 48 96, 844 19 63, 844 53 07;
fax.: 844 48 95
www.kredytbank.pl

 

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Filia w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 16A; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 54 44

 

Invest- Bank S.A. O/Rzeszów Punkt Obsługi Klienta w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 2g; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 57 26;
fax.: 844 55 56 www.inwestbank.pl

 

Centralny Dom Maklerski banku PKO SA - Punkt Obsługi Klientów
Al. Jana Pawła II 13; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 877 20 35;
fax.: 844 79 54

 

Przedstawicielstwo "Żagiel" S.A. w Stalowej Woli
ul. Poniatowskiego 33; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 64 12;
fax.: 844 57 95

 

Biuro Rachunkowe "Taks"
ul. Ofiar Katynia 27/1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 25 82;
fax.: 844 25 82
e-mail: taks.spzoo@poczta.fm

ul. Chmielna 7; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 82 15

 

Biuro Rachunkowe "Buchalter II"- Alicja Talipska-Kowal
ul. Poniatowskiego 21B; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (0-15) 843 85 52;
fax.: 843 85 52
tel.: 0 508 090 935
buchalter.rze.pl

 

"Prokura" Biuro Prawno-Rozrachunkowe
ul. 1-go Sierpnia 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 31 69;
fax.: 842 31 69

 

Biuro Obrachunkowe
ul. Okulickiego 1c/19; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 36 27

 

Biura doradcze, kancelarie, fundacje

Biuro Porad Ekonomiczno-Finansowych
ul. Okulickiego 83; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 54 23,
fax.: 842 54 23
e-mail: bpef@op.pl

 

"Lechpol" Biuro Nieruchomości i Doradztwa Podatkowego
ul. 1-go Sierpnia 12/228; 37-450 Stalowa Wola

 

Ośrodek Działalności Gospodarczej SIMP. Doradztwo, rzeczoznawstwo, opracowania, prognozowanie
ul. Prym.Wyszyńskiego 12; 37-450 Stalowa Wola

 

Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego "PROFIT" s.c.
ul. Poniatowskiego 70/7; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 26 03;
fax.: 844 26 03
kom.: 502 339 118 lub 508 161 077
e-mail: biuro@wycena-profit.pl

 

"Mediator" - usługi prawne
ul. Poniatowskiego 33; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 77 97;
fax.: 642 77 97
kom.: 501 470 633
E-mail: odszkodowania@mediator.com.pl
www.mediator.com.pl

 

Zakład Obsługi "Novo" Spółka Jawna. Ehrenfeld i wspólnicy.
ul. Okulickiego 1c/19 ; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 36 27

 

Kancelaria Porad Prawnych "Lex" J.Dąbrowski
ul. Staszica 15a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 73 87

 

Biuro Radców Prawnych S.C.
ul. Popiełuszki 6; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 80 69;
fax.: 842 50 25

 

Kancelaria Adwokacka J. Jaworski
ul. Okulickiego 56b; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 40 77

 

Kancelaria Adwokacka B. Kowal,
ul. Ossowskiego 17; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 29 43

 

Kancelaria Adwokacka J. Kulig
ul. Rynek 25; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 30 48

 

Kancelaria Adwokacka A. Gałkowska
ul. Sobieskiego 3; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 17 36

 

Kancelaria Adwokacka J. Fortuna
ul. Narutowicza 16; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 48 86;
fax.: 844 48 86
e-mail: fortuna.kancelaria@interia.pl

 

Kancelaria Adwokacka L. Augustyn
ul. Jagiellońska 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 48 25;
fax.: 842 30 50

 

Kancelaria Adwokacka Z. Materkowski
ul. Okulickiego 56a /313; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 35 31

 

Kancelaria Adwokacka I. Szwarnowiecka-Miąsik, A. Miąsik
ul. Rozwadowska 6; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 64 35;
fax.: 642 64 35
e-mail: adw.miasiksamek@gmail.com

 

Kancelaria Notarialna
Al. Jana Pawła II 25; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 01 04;
fax.: 844 01 04

 

Kancelaria Adwokacka mgr. Barbary Samek
ul. Rozwadowska 6; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 64 35;
fax.: 842 79 54 kom.: 0 609 161 768 e-mail: adw.miasiksamek@gmail.com

 

Kancelaria Notarialna mgr. Grażyna Krępa
ul. Rynek 16 lok. 1a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: (015) 844 87 59;
fax.: 844 87 59

 

Fundacja Uniwersytecka KUL
ul. Ofiar Katynia 6a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 25 21;
fax.: 642 25 20
e-mail: fundacja@stalwol.pl
www.stalwol.pl

 

Uczelnie i szkoły policealne

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Filia w Stalowej Woli
ul. Ofiar Katynia 6a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 71 16;
fax.: 842 49 51
e-mail: dziekanat@kul.pl
www.kul.lublin.pl

 

Politechnika Rzeszowska Studia Zamiejscowe
ul. Hutnicza 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: + 48 (015) 844 89 12
www.prz.rzeszow.pl

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 26; 37-450 Stalowa Wola
tel/fax.: +48 (015) 844 65 43, 842 77 60;
fax.: 844 65 43, 842 77 60
e-mail: wse@wse.stalowawola.pl
www.wse.stalowawola.pl

 

Studium Języków Obcych
ul. Popiełuszki 4; 37-450 Stalowa Wola

 

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej
ul. Staszica 5; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 04 10;
fax.: 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl

 

Niepubliczne Studium Informatyczne w Nisku
ul. Kościuszki 8; 37-400 Nisko
tel.: +48 (015) 841 39 64;
fax.: 841 39 64
e-mail: szkola@re.comp.com.pl
www.studiumnisko.prv.pl

 

Policealne Studium Zawodowe przy Zespole Szkół Nr 3
ul. Polna 15; 37-450 Stalowa Wola

 

Szkoła Bankowa przy CEiRB "Olympus"
ul. Popiełuszki 4; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 00 70, 842 90 77
e-mail: szkoleniasw@olympus.com.pl
www.olympus.com.pl

 

Placówki wychowawcze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okulickiego 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 18 31
e-mail: ppsw@interia.pl

 

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
ul. 1 Sierpnia 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 27 36;
fax.: 842 27 36
e-mail: rodkstalowawola@tarnobrzeg.so.gov.pl

 

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel/fax.: +48 (015) 813 51 46;
fax.: 813 51 46
e-mail: ckpstalowawola@onet.pl

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Hutnicza 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 95 23;
fax.: 844 89 11
e-mail: ckustwola@wp.pl
www.ckustalowawola.pl

 

Szkoły średnie i zawodowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Narutowicza 11; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 11 31;
fax.: 842 61 71
e-mail: psm@stalowawola.pl
www.psm.stalowawola.pl

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Kwiatkowskiego 27; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 27 25;
fax.: 844 27 25
e-mail: psm@stalowawola.pl

 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
ul. Wojska Polskiego 9; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 87 16;
fax.: 842 18 33
e-mail: zsonr2sw@tg.onet.pl
www.zso2.edu.pl

 

Zespół Szkół Nr 1
ul. Hutnicza 17; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 17 41;
fax.: 842 13 93
e-mail: zsl_sikorski@poczta.fm
www.zs1-sikorski.pl

 

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
ul. 1-go Sierpnia 26; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 06 40;
fax.: 842 26 91
e-mail: zs2stalowawola@pro.onet.pl
www.zsnr2.stalowa-wola.pl

 

Zespół Szkół Nr 3
ul. Polna 15; 37-464 Stalowa Wola 6
tel.: +48 (015) 844 04 12;
fax.: 844 04 12
e-mail: ekonomiksw1@wp.pl
www.ekonomik.stalowawola.pl

Zespół Szkół Nr 5 (dawniej Gastronomicznych)
ul. Jagiellońska 17; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 19 24
e-mail: zsgstw@poczta.onet.pl
www.zsnr5.republika.pl

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących. Liceum Ogólnokrztałcące im.KEN.
ul. Staszica 5; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 69 45;
fax.: 842 69 45
e-mail: liceum@loken.pl
www.loken.pl

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Płk. St. Dąbka
ul. Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 813 48 54;
fax.: 813 48 54
e-mail: zs4dabek@onet.pl
www.dabek.nazwa.pl

 

Technikum Odzieżowe i Zasadnicza Szkoła Odzieżowa
ul. 1-go Sierpnia 26; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 06 40:
fax.: 842 26 91
e-mail: zs2.stalowawola@pro.onet.pl
www.zsnr2.stalowa-wola.pl

 

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
ul. Lipowa 101; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844-00-89

 

Kina i biblioteki

Kino "Ballada"
ul. Staszica 14;; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 56 07
e-mail: poczta@kinoballada.info.pl
www.kinoballada.info.pl

 

Kino "Wrzos"
ul. 1-go Sierpnia 9; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 09 50
dyrekcja.mdk@o2.pl
www.mdkstalowawola.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza
ul. Staszica 14; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 05 62, 842 68 66;
fax.: 842 68 66
e-mail: mbpbg@stalowawola.pl
www. biblioteka.stalowawola.pl

 

Galerie sztuki

Galeria "Tło" - Sprzedażna i Wystawiennicza
ul. 1 - Sierpnia 14; 37-450 Stalowa Wola

 

Galeria Autorska K. Myk-Magdziak, S. Magdziak
Agatówka 10;; 37-450 Stalowa Wola

 

Wernisaże, SDK
ul. Okulickiego 32; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 23 22;
fax.: 842 69 58
e-mail: kultura_sdk@poczta.fm
www.sm.stalowawola.pl Media

 

Telewizja Miejska Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 32 60, 649 20 20;
fax.: 842 32 60, 649 20 20
e-mail: tvm@tvdiana.pl
www. tvm.tvkdiana.pl

 

Telewizja Kablowa "Diana"
ul. Popiełuszki 6; 37-450 Stalowa Wola
tel/fax.: +48 (015) 844 04 91, 649 20 10;
fax.: 844 45 67
e-mail: bok@tvkdiana.pl
www.tvkdiana.pl

 

Telewizja Kablowa "Stella"
ul. Ofiar Katynia 35; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 25 33, 642 57 33;
fax.: 844 27 66
e-mail: televizja@stella.net.pl
www. tvk.stella.net.pl

 

Wydawnictwo "Sztafeta" - redakcja tygodnika
ul. 1-go Sierpnia 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 25 01;
fax.: 642 25 33
e-mail: wiewiórska@sztafeta.pl
www.sztafeta.pl

 

"Echo Dnia" - oddział redakcji dziennika
ul. 1-go Sierpnia 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 87 90
e-mail: internet@echodnia.eu
www.echodnia.eu

 

"Nowiny" - oddział redakcji dziennika
Al. Jana Pawła II 25a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 43 96

 

"Super Nowości"
ul. gen. Okulickiego 130; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 65 45
www.pressmedia.com.pl

 

Kluby i organizacje sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Hutnicza 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 25 62;
fax.: 844 73 38
e-mail: mosir@pro.onet.pl
www.mosir.stalowawola.pl

 

Zakładowy Klub Sportowy "Stal"
ul. Hutnicza 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 02 23;
fax.: 842 79 17
e-mail: klub@stalstw.pl www.stalstw.pl

 

Katolicki Klub Sportowy "Victoria"
ul. Ks. J. Popiełuszki 4; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 19 48
sekretariat klubu - ul. Hutnicza
e-mail: kks.victoria@gmail.com
www.kks-victoria.prv.pl

 

Miejski Klub Lekkoatletyczny
ul. Staszica 2; 37-450 Stalowa Wola

 

Aeroklub Stalowowolski - lotnisko Turbia
39-430 Zbydniów
tel.: +48 (015) 844 01 18;
fax.: 844 01 82
e-mail: astw@astw.vel.pl
www.asw.stalwol.pl

 

Liga Obrony Kraju
ul. Energetyków 5; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 01 35, 842 01 82

 

Automobilklub
ul. Ofiar Katynia 28a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 30 13, 842 29 81;
fax.: 842 30 13, 842 29 81
e-mail: biuroasw@interia.pl
www.automobilklub.stalowawola.pl

 

Miejski Klub Tenisowy
ul. ks. J. Skoczyńskiego 3; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 42 37;
fax.: 842 42 37 ww.mktstalowawola.pl

 

Stalowowolski Klub Płetwonurkowy HOVER
ul. Hutnicza 17 (Zespół Szkół nr 1); 37-450 Stalowa Wola
www.hover.pl

 

Obiekty sportowe

Obiekty MOSiR:

Stadion MOSiR
ul.Hutnicza; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 25 62;
fax.: 844 73 38

 

Hala sportowa MOSiR
ul. Hutnicza 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 25 62;
fax.: 844 73 38

 

Korty tenisowe MOSiR
ul. ks.J. Skoczyńskiego; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 42 37

 

Hala tenisowa i korty tenisowe MOSiR
ul.Wyszyńskiego; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 42 37

 

Stadion Lekkoatletyczny MOSiR
ul. Staszica 2; 37-450 Stalowa Wola

 

Przystań wodna
ul. Spacerowa; 37-450 Stalowa Wola

 

Strzelnica sportowa
ul. Energetyków 5; 37-450 Stalowa Wola

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Kopiec"
Zaklików, tel.: +48 (015) 873 84 27

 

Ośrodek rekreacyjny "Akacja"
Wilcza Wola; tel.: +48 (015) 844 21 46

 

Towarzystwo Pedagogiczno - Turystyczne "Tęcza"
ul 11-go Listopada 5; 37-410 Ulanów
tel.: +48 (015) 841 55 25;
fax.: 876 33 66
e-mail: tecza@go3.pl
www.tecza.go3.pl

 

Basen kąpielowy i pływalnia kryta MOSiR
ul. Hutnicza 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 25 62

 

Yacht Club Stalowa Wola
ul. Wałowa 1; 37-450 Stalowa Wola

 

Hotele i restaturacje

Hotel "HUTNIK"
około 70 miejsc noclegowych (apartamenty, pokoje 1 i 2 - osobowe z łazienką ) ul. Prymasa Wyszyńskiego 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 02 09, 843 23 10,
fax.: 843 23 11, 843 52 67
e-mail: hotel@hutnik.pl www.hutnik.pl

 

Hotel "STAL"
123 miejsca noclegowe ( apartamenty, pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką oraz pokoje studio ) ul. KEN 4; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 19 91;
fax.: 842 19 92
e-mail: recepcja@hotelstal.pl
www.hotelstal.pl

 

Hotel "METALOWIEC"
96 miejsc noclegowych ( pokoje 1,2,4-osobowe)
ul. 1-go Sierpnia 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 73 96 do 98,
fax.: 842 52 93

 

Fundacja Uniwersytecka - Akademiki
Około 200 miejsc noclegowych (pokoje 1 i 2 osobowe)
ul. Ofiar Katynia 6,8a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 08 93, 642 25 20;
fax.: 844 73 20
e-mail: sekretariat@stalwol.pl
www.stalwol.pl

 

Zajazd "Sezam"
46 miejsc noclegowych ( apartamenty, pokoje1 i 2-osobowe)
ul. KEN 51; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 21 06;
fax.: 642 21 06
e-mail: sezam@go3.pl
www.sezam.go3.pl

 

Restauracja "Marcato"
Al.Jana Pawła II 18 C; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 17 68;
fax.: 649 37 71
e-mail: info@marcato.net.pl
www.marcato.net.pl

 

Restauracja PPU Lasowiak
ul. Wyszyńskiego 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 52 67

 

Restauracja "Europejska"
ul. Poniatowskiego 4; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 62 97

 

Restauracja "Roma"
ul. KEN 4 ( Hotel "Stal"); 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 21 72, 642 62 02;
fax.: 842 19 92
e-mail: info@roma.sns.pl
www.roma.sns.pl

 

Karczma "Biesiada"
ul.Ofiar Katynia 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 667 177 006

 

Restauracja "Hetman"
ul. Wojska Polskiego 4a; 37-450 Stalowa Wola

 

Restauracja Art Cafe przy Muzeum Regionalnym
ul.Sandomierska 1; 37-464 Stalowa Wola
tel.: +48 ( 015) 844 85 56
www.muzeum.stalowawola.pl

 

Restauracja "LASOWIANKA"
ul. Siedlanowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 14 19
www.spolem-pss.pl

 

Restauracja "Cleopatra" (budynek City Parku)
ul. Okulickiego 9a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 844 00 58
www.cleopatra.pl

 

Bajer Bar
ul. Okulickiego 76; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 09 88;
fax.: 844 09 88
www.bajerbar.go3.pl

 

Bar "Olimpia"
ul. Hutnicza 15; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 62 41

 

Pizzeria "Da Grasso"
ul.Gen.Okulickiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 842 90 69
e-mail: dagrasso@dagrasso.pl
www.dagrasso.pl

 

Pizzeria "Avanti"
ul. Poniatowskiego 80; 37-450 Stalowa Wola tel.: +48 (015) 842 70 37

 

Pizzeria "Ósemka"
ul. Wojska Polskiego 4a; 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 (015) 844 96 96
www.pizzeria8.prv.pl

 

Pizzeria"Rustica"
ul. Okulickiego 112; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 23 11
www.rustica2.ipr.pl
www.rustica123.prv.pl

 

Pizzeria "Diablo"
ul. Siedlanowskiego3; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 54 83
www.diablo.go3.pl

 

Pizzeria"Joker"
Al.Jana Pawła II 13; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 15 02
e-mail: info@pizzeriajoker.pl
www.pizzeria-joker.pl

 

Pizzeria "Quattro"
Al.Jana Pawła II 25 (budynek TBK); 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 18 02, 844 81 82
e-mail: quattro@go3.pl
www.quattro.go3.pl

 

Pizzeria "Verona"
ul. Ofiar Katynia 53; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 80 65
e-mail:verona.stwola@gmail.com
www.verona.go3.pl

 

Bar mleczny PSS Społem
ul. Narutowicza 9; 37-450 Stalowa Wola

 

Kawiarnia "Tło"
ul. 1 - Sierpnia 14; 37-450 Stalowa Wola

 

Klub "Alternatywy"
ul. Okulickiego 83 (Dom Rzemieślnika); 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 813 83 34, kom.: 519 717 853
e-mail: kontakt@alternatywy.com.pl
www.alternatywy.com.pl

 

Pub, Klub "Billa"
Al. Jana Pawła II 18d ; 37-450 Stalowa Wola
tel.: + 48 (015) 642 73 34
e-mail: kontakt@alternatywy.com.pl
www.klub-billa.cba.pl

 

Bar "Burger Bar"
ul. Ofiar Katynia 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 86 51

 

Pub "Irish Pub"
ul. K.E.N. 12; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 649 48 49

 

Klub "JazzRock"
ul. Ofiar Katynia 37; 37-450 Stalowa Wola
tel. 502 120 905
e-mail: info@jazzrock.pl
www.jazzrock.pl

 

Kręgielnia
ul. Poniatowskiego 14 (I piętro); 37-450 Stalowa Wola

 

Pub "London"
ul. Poniatowskiego 19f ; 37-450 Stalowa Wola

 

Pub, Kręgielnia "NNN"
ul. Okulickiego 56c; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 58 82

 

Pub "Mini-Max"
ul. Jana Pawła II 15a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 13 50

 

Klub bilardowy "Oskar"
Al. Jana Pawła II 18/E; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 70 93
e-mail: januszliga@op.pl
www.oskarklub.pl

 

Kawiarnia "AJ"
ul. Okulickiego 97; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 10 04

 

Pub OMEGA
ul. Siedlanowskiego 3; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 38 21

 

Klub DVD
ul. Poniatowskiego 8; ; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 56 88
www.clubdvd.webpark.pl

 

Klub Cinema
ul. Okulickiego 83; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 80 44

 

Klub "Planeta"
ul.Dąbrowskiego 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 07 17; fax.: 642 70 03
e-mail: witamy@klubplaneta.pl
www.klubplaneta.pl

 

Klub "City Club"
ul. Staszica 14; 37-450 Stalowa Wola
tel.: 668 575 097
e-mail: info@cityclub.com.pl
www.cityclub.com.pl

 

Klub "Wyższy Wymiar"
al. Jana Pawła II 25a (Budynek Mostostalu); 37-450 Stalowa Wola
tel. 501 055 540
e-mail: info@wyzszywymiar.com.pl
www.wyzszywymiar.com.pl

 

Pomoc drogowa i stacje benzynowe

Pomoc Drogowa, Autokomis, Usługi Serwisowe
ul. Malinowa 21; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 64 94

 

Stacja PKN "Orlen" - całodobowa
ul. Przemysłowa 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 843 18 99;
fax.: 843 18 99
www.orlen.pl

 

Stacja paliw PKN "Orlen"- całodobowa
ul. Staszica 2; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 61 95;
fax.: 842 61 95
www.orlen.pl

 

Stacja paliw Statoil Polska Sp. z o.o. - całodobowa
ul. Okulickiego 140a; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 77 86, 844 81 22;
fax.: 844 81 23
www.statoil.pl

 

Stacja paliw PKN "Orlen" - całodobowa
ul. KEN 16; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844 50 88;
fax.: +48 (015) 844 50 88
www.orlen.pl

 

Stacja paliw "Lotos" - całodobowa
ul. Jana Pawła II 18, ; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844-51-30, 844-51-31,
fax.: 844 51 30

 

Stacja paliw "BP"
ul. Sandomierska 265c; 37-400 Nisko;
tel.: +48 (015) 843-16-23,
www.bp.com

 

Orbis"-Polskie Biuro Podróży-Stalowa Wola sp.zo.o
ul. Popiełuszki 6; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842-05-08, 844-80-67; fax.: 842-66-50
e-mail: orbstw@onet.pl
www.pbp.stalowa-wola.com.pl

 

"Poltur" s.c. Biura Podróży
ul. Okulickiego 83; 37-450 Stalowa Wola
\ tel.: +48 (015) 642 51 83;
fax.: 642 51 83
e-mail: biura@go3.pl www.go3.pl

 

"Artur" Biuro Podróży
ul. gen. Okulickiego 8A; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 844- 53-56;
fax.: 844 53 57
e-mail: artur@bpartur.pl
www.artur.stalowa-wola.com.pl

 

Biuro Podróży "Komfort" PKS w Stalowej Woli
ul. gen. Okulickiego 3; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 36 28; fax.: 842 36 28
e-mail: Biuro.Komfort@pks.stwola.com.pl
www.pksstwola.com.pl

 

"Travel" Biuro Turystyczno-Usługowe
ul. KEN 13, Okulickiego 1; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 842 41 43, 842 49 05;
fax.: 842 49 95
e-mail: biura@travelgo.pl
www.travelgo.pl

 

"Staltur" s.c.
ul. gen. Okulickiego 83; 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (015) 642 65 19;
fax.: 844 03 65